„Trudno zapamiętać adres IP resolwerów DNS własnego dostawcy? W ramach swojego projektu uczynienia Sieci szybszą, Google uruchomiło publiczny serwer nazw internetowych. Ma bardzo ciekawy adres IP: 8.8.8.8”

PS P:> nslookup w-files.pl 8.8.8.8
Server: any-in-0808.1e100.net
Address: 8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Name: w-files.pl
Address: 89.161.235.41

eN.