Migracja w hybrydzie – zakończenie pojedynczej skrzynki w zadaniu synchronizacji

ciekawostka, bo wszyscy piszą, że się nie da… a się da.

jeśli założy się zadanie migracyjne Ex-EXO w którym jest wiele kont, to można potem usunąć pojedynczą skrzynkę użytkownika, ale nie bardzo jest sposób na to, żeby tylko jedną skończyć. jeśli jednak się przyjrzeć w jaki sposób działa parametr 'AutoComplete’ dla wsadu migracji, sprawa okazuje się oczywista.

korzystając z PowerShell, jeśli chcemy zsynchronizować skrzynki ale ręcznie ustalić kiedy mają się przełączyć wygląda to np tak:

$binBatch=[System.IO.File]::ReadAllBytes($bPath)
$mbParam=@{
    name="transza01";
    AutoComplete=$false;
    AutoStart=$true;
    badItemLimit='50';
    CSVData=$binBatch;
    SourceEndpoint='MigrationEndPoint';
    TargetDeliveryDomain='w-files.pl'
} 
New-MigrationBatch @mbParam

gdzie opisywanym parametrem jest oczywiście 'AutoComplete’. ale kiedy podejrzy się potem takie zadanie – gdzie to sobie siedzi? jeśli posłużymy się get-migrationUser żeby to znaleźć – nie bardzo się uda. parametr jest dziedziczony z całego wsadu, stąd może wydawać się niemożliwe ukończenie pojedynczej skrzynki. jeśli jednak wyświetli się i sprawdzi w jaki sposób jest to de facto zrealizowane, to rozwiązanie nasuwa się samo. tak na prawdę dla całego zadania ustawiany jest atrybut 'completeAfter’ na jakąś chorą datę – w tym przypadq wyjątkowo szybko:

PS C:\_scriptZ> Get-MigrationBatch -Identity transza01|select completeAfter*

CompleteAfter CompleteAfterUTC
------------- ----------------
01.01.4501 00:00:00 01.01.4501 00:00:00

wyjątkowo szybko, bo zazwyczaj widzę 31.12.9999 . z jakiegoś powodu tym razem czas został kapkę skrócony, ale i tak jestem zbyt niecierpliwy, żeby czekać tyle czasu (;

…a zatem aby skończyć pojedynczą synchronizację wystarczy ustawić jej czas 'completeAfter’ na obecny. korzystam z jednej z dwóch metod:

set-migrationUser <user-email> -CompleteAfter ((get-date).ToUniversalTime())

lub

set-migrationUser <user-email> -CompleteAfter ((get-date).AddDays(-1))

ustawiając datę z przeszłości – jeśli chcę mieć 1oo%, że to nie chodzi o UTC. nie porównywałem czy efekt jest identyczny. przez jakiś czas nic się nie dzieje (statystyki nie pokazują statusu jako 'completing’), ale po ok 1h skrzynka jest 'completed’.

eN.

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share
Reddit