skrypt mapujący dyski sieciowe

prosty problem: należy spisać co userzy mają podmapowane oraz jakie mają drukarki sieciowe.
sposób 1: podchodzi i spisywać [BUEEEE!]
sposób 2: napisać skrypt. nie jest to trudne i szybko można znaleźć gotowca w netcie ale jeden drobny problem – zarówno ‘net use’ jak obiekt ‘wscript.network’ nie wyświetlają dysqw, do których nie podano haseł. tymczasem na liście w exploratorze normalnie je widać. po kliknięciu na dysk pojawia się prośba o hasło i dopiero user może skorzystać z dysq. aby wylistować takie jeszcze-niezmapowane dyski wystarczy odczytać je z klucza HKCUNetwork:


const HKCU=&H80000001
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
computername=WshNetwork.ComputerName
set fso=createObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fso.CreateTextFile(computername&".log")
f.writeline wshnetwork.username
f.writeLine "DYSKI SIECIOWE:"
'enum by network
' Set AllDrives = WshNetwork.EnumNetworkDrives()
' If AllDrives.Count = 0 Then f.writeLine "No Network Disk Mapped "
' For i = 0 To AllDrives.Count - 1 Step 2
' f.writeLine AllDrives.item(i)&" "&AllDrives.item(i+1)
' Next
'enum by registry
set oReg=getObject("winmgmts:!\.rootDefault:StdRegProv")
oReg.enumKey HKCU,"Network",subKeys
for each skey in subKeys
oReg.getStringValue HKCU,"Network"&skey,"RemotePath",val
f.writeLine skey&": "&val
next
f.writeLine vbcrlf&"DRUKARKI SIECIOWE:"
Set objPrinter = wshNetwork.EnumPrinterConnections()
' Extra section to troubleshoot
If objPrinter.Count = 0 Then f.writeline "No Printers Mapped "
' Here is the where the script reads the array
For intDrive = 0 To (objPrinter.Count -1) Step 2
intNetLetter = IntNetLetter +1
f.writeLine objPrinter.Item(intDrive) & " = " & objPrinter.Item(intDrive +1) & " Printer : " & intDrive
Next
f.writeLine "done."

n.

OT: Jaco nie żyje

semesa dostałem od znajomej z samego rana: “właśnie skończyła się moja młodość. jackson nieżyje”. to zupełnie poza tematem w-files, ani też ja nie jestem jakimś fanboyem [jak tak pomyślę to nigdy gwiazdy nie świeciły mi w oczy], ale muszę przyznać, że plakat z michałem jackowskim to chyba jedyny ‘osobowy’ jaki wisiał kiedyś w moim pokoju. muzyka jacko była początkiem mojej edukacji muzycznej i do dziś bardzo lubię posłuchać tak utworów solowych jak jacksons five – i nie tyle z sentymentu co po prostu to kawał dobrej muzy.

szkoda, że nie zdążył odbyć swojej trasy koncertowej. zakończyłby życie w stylu godnym króla pop – po ostatnim wielkim koncercie – pierwszy miał odbyć się za 2 tygodnie.

stawiam go w rzędzie osobistości takich jak morrison, cobain, mercury czy preslay – licząc tych, którzy odeszli nie mogąc zakończyć swojej kariery naturalnie. plotki mówią, że zjadał go rak skóry i przedawkował painkillery. tym razem zadziałały ultymatywnie zwalniając go z bólu ostatecznie…

n.

Jednostronna replikacja DFS-R

Nareszcie w WS2008R2 będzie można tworzyć subskrybentów DFS-R w trybie tylko do odczytu :) Wiele razy słyszałem, jak ludziom w zdalnych lokalizacjach nawalała replikacja i stare wersje plików sie propagowały na wszystkie węzły DFS-Ra… Teraz będzie można zrobić downstream server i balanga ;)

Źródło: http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/06/23/recovering-from-unsupported-one-way-replication-in-dfsr-windows-server-2003-r2-and-windows-server-2008.aspx

Synchronizacja Outlook kalendarz Google Calendar

Z cyklu:

Jak zsynchronizować kalendarz Outlooka bez wykorzystywania Exchange.

W związku z tym, że mam problem z dostępem do „pracowego” Outlooka z telefonu prywatnego musiałem poszukać innego rozwiązania które by mi umożliwiało synchronizacje wzmiankowanych kalendarzy bez użycia kabla.

Co potrzeba:

–  konto Gmail

– urządzenie z WM na pokładzie

– program  http://dl.google.com/googlecalendarsync/GoogleCalendarSync_Installer.exe

Jak:

Instalujemy program (nie są potrzebne uprawnienia admina), na smartfonie odpalamy Active Sync’a i wpisujemy:

server adress: m.google.com

username: pełny adres mailowy gmaila

hasło: do powyższego

domena: google

W synchronizacji zaznaczamy kalendarz i voila!. Oczywiście jeszcze trzeba ustawić interwał czasowy synchronizacji tak na urządzeniu jak i na stacjonarnym komputerze.

Forefront Client Security update na WSUS

WSUS blog informuje, że dziś w systemie aktualizacji automatycznych pojawi się łatka do FCS. Daje ona między innymi:

  • usprawnienia w obsłudze i skanowaniu sterowników działających w trybie jądra (teraz przed instalacją/załadowaniem będą one dokładniej skanowane)
  • Zlikwidowanie buga w obsłudze COMów w Software Explorer, który powodował wywalanie się agenta na W2k
  • Zmiana w obsłudze linków symbolicznych do plików (*.lnk) – jeśli pokazuje na udział sieciowy, to cel nie zostanie sprawdzony

W momencie wyjścia warto zrobić slipstream z waszą instalacją zgodnie z tą instrukcją :)