arty i wpisy sprzed lat… większość z nich ma 1o+ lat więc ich wartość techniczna jest znikoma, niemniej… archiwa to też wiedza (:

  • Artyqły … nowsze i starsze – ale z wyraźną przewagą tych bardzo starych. łezka w oq.
  • Alternative … z czasem coraz mniej idzie się pod prąd. jednak to poszukiwanie alternatywy buduje zdrową konqrencję i rozwój. mieć wybór – ważne.
  • Co z tym IT … Sekcja Daro, który od lat buduje markę zgoda.net. jego przygoda trwa nadal – tylko braqje czasu na jej spisywanie (;

::))o-

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-