jakiś czas temu pisałem o fajnym narzędziu do sprawdzenia uprawnień w AD – AD ACL Scanner. chciałem użyć go do przeniesienia uprawnień między domenami… i okazało się, że nie jest to wcale takie proste:

 • plik csv, który jest generowany jako raport, nie zawiera nagłówka – a więc nie wiadomo co oznaczają poszczególne wartości
 • wartości w raporcie HTML mają nagłówki… ale nie wszystkie i nie takie same
 • no i nawet jeśli znam nagłówek – to jak to przenieść?

oto szkic skryptu, który potrafi zaciągnąć plik z ADADCLscan i przenieść do innej domeny. to, co trzeba zrobić przed jego użyciem to:

 • zmienić w pliku raportu nazwę domeny źródłowej na docelową we wszystkich rekordach
 • wyciąć przedrostki z nazw grup [np. DOMAIN\mygroup -> mygroup]
param(
 [parameter(ParameterSetName="FILE",Mandatory=$true,Position=0)][string]$fileName
)

import-module ActiveDirectory

$AD_ACLS=import-csv $fileName -delimiter ';' -header "OU","Trustee","Right","inheritance","objectTypeGUID","InheritedObjectTypeGUID","objectACEFlags","AccessControlType","isInherited","inheritanceFlag","propagationFlags"
foreach($ACLentry in $AD_ACLS) {
 $grpSID=new-object System.Security.Principal.SecurityIdentifier (get-adgroup $ACLentry.trustee).SID
 $objTypeGUID=New-Object guid $ACLentry.objectTypeGUID
 $inheritedOTGUID=New-Object guid $ACLentry.InheritedObjectTypeGUID
 $ace=New-Object System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule(
          $grpSID,
          $ACLentry.right,
          $ACLentry.AccessControlType,
          $objTypeGUID,
          $ACLentry.inheritance,
          $inheritedOTGUID
        )
 $acl=get-acl AD:$($ACLentry.OU)
 $acl.AddAccessRule($ace)
 set-acl -AclObject $acl AD:$($ACLentry.OU)

}

skrypt jest bardzo prymitywny – np. zakłada, że uprawnienia są tylko dla grup a nie dla użytkowników czy komputerów, nie ma obsługi błędów, etc – niemniej pokazuje kilka ważnych elementów: jak wygląda pełny nagłówek, w jaki sposób korzysta się z cmdletów ACL.

eN.

 

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.