Windows_PowerShell_iconscenariusz użycia

używanie SecureStringów w PS jest poniekąd wymuszone – w taki sposób przechowywane są hasła, np. w credentialsach:

PS C:\_ScriptZ> $cred=Get-Credential

cmdlet Get-Credential at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Credential
PS C:\_ScriptZ> $cred|gm


  TypeName: System.Management.Automation.PSCredential

Name         MemberType Definition
----         ---------- ----------
Equals        Method   bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode     Method   int GetHashCode()
GetNetworkCredential Method   System.Net.NetworkCredential GetNetworkCredential()
GetObjectData    Method   void GetObjectData(System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info,
GetType       Method   type GetType()
ToString       Method   string ToString()
Password       Property  securestring Password {get;}
UserName       Property  string UserName {get;}

SecureString przydaje się do przechowywania haseł, używanych w skryptach – np. skrypt do automatycznego podpięcia licencji office365, który wymaga podania credsów użytkownika z uprawnieniami co najmniej 'User Manager’. można hasło zapisać w pliq jako SS a potem wewnątrz skryptu je odczytać i użyć do złożenia credsów:

PS C:\_ScritpZ>ConvertTo-SecureString -String '<HASLO>' -AsPlainText -Force|ConvertFrom-SecureString|out-file c:\_scriptz\pa.ss

PS C:\_ScriptZ> cat .\pa.ss
01000000d08c9ddf0115d1118c7a00c04fc297eb010000006e58e62b318004439a915f2500cbb1c20000000002000000000003660000c0000000100
00000de193527adebd1535b4b243a2dda67de0000000004800000a000000010000000c6781a7fe77fce164d1fcaa0fc68c30f10000000210bc43ae2
3f49acfb0eae607c0b48341400000043264bf254fc25798b847e94d9ea7ea678051bb2

PS C:\_ScritpZ>$ssPassword=Get-Content c:\_scriptz\pa.ss|ConvertTo-SecureString

PS C:\_ScritpZ>$oCreds=New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "usermanager@w-files.onmicrosoft.com",$ssPassword

bezpieczeństwo SS

rodzą się natychmiast pytania o bezpieczeństwo SecureString – czy takie hasło da się odszyfrować i jak łatwo? hasło jest szyfrowane kluczem, który generowany jest na podstawie hasła użytkownika, a masterkey jest przechowywany na komputerze lokalnym. odpowiedzialne jest za to DPAPI – tutaj znajdziecie więcej informacji. klucz jest przechowywany w $env:USERPROFILE\Application Data\Microsoft\Protect\<GUID>. w efekcie

 • plik jest nie do odczytania na innej maszynie
 • plik jest nie do odczytania przez innego użytkownika

czyli nic da 'wykradzenie’ pliq lub użycie go w kontexcie innego użytkownika.

są potencjalnie metody potrafiące złamać klucz [np. hawkeye inject], ale nie znalazłem praktycznego opisu i na pewno nie są to metody na poziomie script kiddie. można zatem uznać, że jest to świetne narzędzie dla skryptów, które wymagają podania hasła.

addendum

na koniec – jak  odczytać hasło zapisane jako SS? podam dwie metody – dla devów i dla opsów (;

dla devów:

PS C:\_ScriptZ> $ss=cat .\pa.ss|ConvertTo-SecureString
PS C:\_ScriptZ> [System.Runtime.InteropServices.marshal]::PtrToStringAuto([System.Runtime.InteropServices.marshal]::SecureStringToBSTR($ss))
<HASLO>

dla opsów:

po zbudowaniu obiektu credential z wcześniejszego przykładu, mamy zmienną $creds

PS C:\_ScriptZ> $creds.GetNetworkCredential().password
<HASLO>

eN.

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Comments (3)

 1. Matu

  Odpowiedz

  Jak już jesteśmy przy O365.
  Mam włączone MFA, ale też hasło do aplikacji, czyli do Outlooka muszę podać hasło aplikacji. No i pytanie jak po pewnym okresie wygenerować ponownie „hasło aplikacji”?

 2. Matu

  Odpowiedz

  Modern Auth tak, miałem włączone.
  A konkretnie szukałem tego linka https://account.activedirectory.windowsazure.com/AppPasswords.aspx gdzie mogę ponownie wygenerować hasło dla Outlooka.

  Nie łapię idei haseł aplikacyjnych, w czym mają być bezpieczniejsze od MFA?
  Rozumiem, że mogę mieć inne hasło per aplikacja no i że np. taki Outlook nie rozumie hasło + token z Azure Authenticator i dlatego jest hasło aplikacyjne, taka to idea?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.