800px-Mucha-jobnie podoba Ci się w jaki sposób działa jakieś polecenie? nie chcesz/nie możesz grzebać w źródłowych plikach?

dziś Kacper pokaże, w jaki sposób nadpisać standardowe polecenie, przesilając je.

.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.

Tym razem dla odmiany najpierw skrypt, potem opis.

function Copy-Item {
  [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Path', SupportsShouldProcess=$true, ConfirmImpact='Medium', SupportsTransactions=$true, HelpUri='http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113292')]
  param(
    [Parameter(ParameterSetName='Path', Mandatory=$true, Position=0, ValueFromPipeline=$true, ValueFromPipelineByPropertyName=$true)]
    [string[]]
    ${Path},

    [Parameter(ParameterSetName='LiteralPath', Mandatory=$true, ValueFromPipelineByPropertyName=$true)]
    [Alias('PSPath')]
    [string[]]
    ${LiteralPath},

    [Parameter(Position=1, ValueFromPipelineByPropertyName=$true)]
    [string]
    ${Destination},

    [switch]
    ${Container},

    [switch]
    ${Force},

    [string]
    ${Filter},

    [string[]]
    ${Include},

    [string[]]
    ${Exclude},

    [switch]
    ${Recurse},

    [switch]
    ${PassThru},

    [Parameter(ValueFromPipelineByPropertyName=$true)]
    [pscredential]
    [System.Management.Automation.CredentialAttribute()]
    ${Credential},
  
    [switch]
    ${Unbuffered},
  
    [switch]
    ${Progress})

  begin
  {
    try {
      $outBuffer = $null
      if ($PSBoundParameters.TryGetValue('OutBuffer', [ref]$outBuffer))
      {
        $PSBoundParameters['OutBuffer'] = 1
      }
      $wrappedCmd = $ExecutionContext.InvokeCommand.GetCommand('Microsoft.PowerShell.Management\Copy-Item', [System.Management.Automation.CommandTypes]::Cmdlet)
      if($PSBoundParameters['Unbuffered']) {
        $null = $PSBoundParameters.Remove('Unbuffered')
        $scriptCmd = {& xcopy.exe $PSBoundParameters["Path"] $PSBoundParameters["Destination"] /Y /J}
        
        if($PSBoundParameters['Progress']) {
          $null = $PSBoundParameters.Remove('Progress')

          $ScriptBlock = {
            $XcopyProcess = Start-Process -FilePath xcopy -ArgumentList "$($PSBoundParameters["Path"]) $($PSBoundParameters["Destination"]) /Y /J" -Wait:$false -NoNewWindow -PassThru
            Write-Verbose -Message "Xcopy process PID: $($XcopyProcess.Id)"
            $FileSize = (Get-Item $PSBoundParameters["Path"]).Length / 1MB
          
            function Get-IoCounterMb {
              $Runspace = [runspacefactory]::CreateRunspace()
              $PowerShell = [powershell]::Create()
              $PowerShell.runspace = $Runspace
              $Runspace.Open()

              [void]$PowerShell.AddScript({
                [math]::Round((Get-Counter -Counter "\Process(xcopy)\IO Write Bytes/sec").CounterSamples.CookedValue / 1MB,0)
              })

              $PowerShell.Invoke()
              $PowerShell.Dispose()
            }

            $MBSum = 0
            do
            {
              Write-Verbose -Message "Waiting for xcopy process..."
              Start-Sleep -Seconds 1
            }
            until (Get-Process xcopy -ErrorAction SilentlyContinue)
            while(Get-Process xcopy -ErrorAction SilentlyContinue) {
              $MB = Get-IoCounterMb
              $MBSum = $MBSum + [int]$MB
              Write-Verbose "MB copied: $MBSum, MB all: $FileSize"
              Write-Progress -activity "Copying file" -status "Percent finished: " -PercentComplete (($MBSum / $FileSize) * 100)
              Start-Sleep -Milliseconds 1
            }
          }
          $scriptCmd = {Invoke-Command -ScriptBlock $ScriptBlock}
        }
      } else {
        $scriptCmd = {& $wrappedCmd @PSBoundParameters }
      }
      $steppablePipeline = $scriptCmd.GetSteppablePipeline($myInvocation.CommandOrigin)
      $steppablePipeline.Begin($PSCmdlet)
    } catch {
      throw
    }
  }

  process
  {
    try {
      $steppablePipeline.Process($_)
    } catch {
      throw
    }
  }

  end
  {
    try {
      $steppablePipeline.End()
    } catch {
      throw
    }
  }
  <#

  .ForwardHelpTargetName Microsoft.PowerShell.Management\Copy-Item
  .ForwardHelpCategory Cmdlet

  #>
}

Jak widać, dzieje się i to dużo. Zaczynając od początku, to co widać powyżej to tzw. proxy function. Co bystrzejsze oko pewnie zauważyło, funkcja ma dokładnie taką samą nazwę jak jeden z domyślnych cmdletów powershellowych. Proxy function powstały właśnie po to, aby umożliwić modyfikowanie działania wbudowanych cmdletów, czy też rozbudowywanie ich o nowe możliwości. Kod wydaje się być dosyć skomplikowany, ale zdecydowana większość została wygenerowana automatycznie za pomocą poniższych komend:

$cmd = New-Object System.Management.Automation.CommandMetaData (Get-Command Copy-Item)
[System.Management.Automation.ProxyCommand]::Create($cmd)

Generują one szkielet cmdletu, który chcemy modyfikować. Całość trzeba jedynie umieścić w dowolnie nazwanej funkcji. Jeśli nie nazwiemy jej tak samo jak istniejący cmdlet to stworzymy wtedy jego kopię z nowymi funkcjonalnościami oraz nazwą.

Aby zdefiniować nowe parametry, należy dodać ich definicję w sekcji param(), tak jak przypadku zwykłej funkcji. W tym przypadku, jeśli podany zostanie nowy parametr -Unbuffered, zmienna scriptCmd, która decyduje o tym co faktycznie się wykona, zostanie zmodyfikowana tak, żeby uruchamiać narzędzie xcopy, które oferuje kopiowanie bez użycia bufora (przełącznik /J). Cmdlet Copy-Item domyślnie nie posiada takiej możliwości. Ale naprawdę ciekawie zaczyna się robić, dopiero po użyciu parametru -Progress. Najpierw uruchamiane jest narzędzie xcopy z poleceniem -PassThrough, dzięki czemu można zapisać wynik w zmiennej, a potem odczytać chociażby id stworzonego procesu.

Jednak najbardziej interesującym fragmentem w tej części kodu jest funkcja Get-IoCounterMb. Dlaczego powstała i dlaczego wygląda tak, a nie inaczej? Jako, że xcopy nie udostępnia żadnych informacji nt. postępu procesu kopiowania, stwierdziłem, że sprawdzę wielkość kopiowanego pliku, a potem będę w pętli odczytywać z performance counterów ilość megabajtów zapisywanych przez proces xcopy w danym momencie. Użyłem runspace’ów, ponieważ z nieznanych mi obecnie powodów powershell nie widział szukanego countera i zwracał błąd. Dopiero utworzenie nowego wątku, podczas tworzenia runspace’a, pozwoliło mi na odczytanie wartości countera dla procesu xcopy. Dlaczego nie użyłem jobów? Ponieważ joby tworzą nowy proces, a nie wątek w obrębie istniejącego procesu, a tym samym zużywają więcej zasobów. Potem scriptblock już tylko czeka na uruchomienie xcopy i od tego momentu pokazuje postęp za pomocą Write-Progress, dopóki proces nie przestanie istnieć. Okazało się, że nie da się tym sposobem zilustrować postępu kopiowania, ponieważ cmdlet Get-Counter, mimo ustawionego czasu odstępu na 1ms w pętli, nie jest w stanie tak szybko zwracać wyników. I tak, dla pliku o wielkości 16GB, pasek postępu kończy się na 12GB. Postanowiłem zostawić jednak ten fragment w celach dydaktycznych. :) Poza tym, w tym przypadku akurat chodziło mi o orientacyjną informację.

Jedna ważna rzecz na koniec. Jeśli proxy function ma taką samą nazwę jak oryginalny cmdlet to go nadpisuje. Dopiero w nowej sesji w której funkcja nie została załadowana będzie możliwe użycie domyślnej wersji cmdletu.

Kacper.

.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.

jako komentarz dodam trick: jeśli w PS komenda zostanie przesilona, to można zmusić PS do skorzystania z oryginału, podając pełną ścieżkę wraz z modułem. w tym przypadku będzie to:

Microsoft.PowerShell.Management\copy-item

na podobny problem natrafiłem przy SCVMM, który nadpisuje standardowe commandlety hyper-V. i tak aby skorzystać z oryginalnego get-vm trzeba go uruchamiać:

Hyper-v\get-vm

aby usunąć taką funkcję wystarczy … ją usunąć:

rm function:copy-item

w Internetach częściej wykorzystywanym sposobem jest napisanie własnego copy. tworzy się strumień, odczytuje się w chunkach po kilka KB i wyświetla progress bar [np. tu http://stackoverflow.com/questions/2434133/progress-during-large-file-copy-copy-item-write-progress] .pomysł z odczytem liczników wydajności – niezłe (:

niemniej nie mam zaufania to takich metod i pozostaje kwestia mechanizmów cache itd. biblioteka systemowa daje pewne gwarancje. na koniec na wszelki wypadek wolałbym sprawdzić CRC (;

eN.

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.