jak zmienić hurtem nazwy grup? aby to zrobić trzeba zastosować drobny trik.

było 1ooo razy i każdy powinien wiedzieć… ale odświeżyć sobie widomości raz na jakiś czas jest dobrze. trik polega na tym, że nie da się stricte zmienić nazwy grupy – można natomiast przenieść obiekt i podać nową nazwę. i tak jeśli wyświetli się ‘dsmod group /?’ to operacji zmiany nazwy nie ma. natomiast przy ‘dsmove /?’ można znaleźć taki przykład:


The user object for the user Jane Doe can be renamed to Jane Jones
with the following command:

    dsmove „cn=Jane Doe,ou=sales,dc=microsoft,dc=com” -newname „Jane Jones”

teraz wystarczy dodać prostą logikę i całość gotowa:

$searcher = New-Object DirectoryServices.DirectorySearcher([ADSI]"")
$searcher.filter = "objectClass=group"
$searcher.SearchRoot="LDAP://cn=MyOU,cn=somewhere,dc=domain,dc=ad"
$searcher.PropertiesToLoad.add("cn")
$searcher.PropertiesToLoad.add("distinguishedname")
$results=$searcher.FindAll()

foreach($r in $results) {
    $prop=$r.properties
    #here may be some logic. example - fix typo from gruop -> group
    if( $($prop.cn).contains("gruop") ) {
        dsmove "$($prop.distinguishedname)" -newname $($prop.cn).replace("gruop","group")
    }
}

eN.

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.