PS2.o nie ułatwia życia… no ale czasem trafia się na takie środowisko i trzeba. szybka wrzuta, bez specjalnego tłumaczenia: sprawdzić kto ma włączone własne limity skrzynkowe oraz jaka jest obecnie zajętość skrzynki, żeby wiedzieć o ile można od razu przyciąć.

w tym celu trzeba połączyć wyniki get-mailbox i get-mailboxstatistics:

get-personalQuotaLimits.ps1

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010
$personalLimits=Get-Mailbox |?{$_.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $false}

foreach($pl in $personalLimits){
  $mbx=get-mailboxstatistics $pl
  add-member -inputObject $pl -MemberType NoteProperty –Name totalItemSize –Value $mbx.totalitemsize.value.toMB()
  add-member -inputObject $pl -MemberType NoteProperty –Name deleteItemSize –Value $mbx.totaldeleteditemsize.value.toMB()
  add-member -inputObject $pl -MemberType NoteProperty –Name databasename –Value $mbx.databasename
  add-member -inputObject $pl -MemberType NoteProperty –Name lastlogontime –Value $mbx.lastlogontime
}
$personalLimits|select name,`
  @{n='warning';e={$_.IssueWarningQuota.value.toMB()}},`
  @{n='sendQuota';e={$_.ProhibitSendQuota.value.toMB()}},`
  @{n='Receive Quota';e={$_.ProhibitSendReceiveQuota.value.toMB()}},`
  totalitemsize,deleteItemSize,databasename,lastlogontime|`
    Export-csv -NoTypeInformation -Delimiter ';' C:\temp\personalLimits.csv -encoding UTF8

ciekawostka: commandlety Ex2o1o są dostarczane jako snapin a nie moduł… ot taki archaizm.

eN.

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.