Windows_PowerShell_iconprzykładowy scenariusz: mamy notację nazewniczą serwerów ze stałym prefixem 'server’ oraz jego kolejny numer – liczba z dopełnieniem zerami do trzech znaków. np. server001, server002[…],server011[…],server12o[…]

problem: jak skryptem łatwo wygenerować takie nazwy?

rozwiązanie: i na to oczywiście jest skrót/automat w PS (: potrafi to funkcja 'toString’ – wystarczy jako parametr podać ilość zer odpowiadająca dopełnieniu.

PS> 1..200|%{ 'server'+$_.toString("000") }
server001
server002
[...]
server011
server012
[...]
server099
server100
[...]

eN.

 

 

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.