Windows_PowerShell_iconscenariusz

rozjechały się skrzynki na exchange. trzeba posprawdzać bazy oraz zreperować, co się da, z podglądem tego, co się dzieje w danym momencie.

podstawa

do weryfikacji i naprawy mailboxów online służy New-MailboxRepairRequest. problem polega na tym, że to polecenie nie generuje logu tylko wrzuca informacje do eventvwr. ta zmiana jest określana miałem 'alleluja, teraz jest zajebiście’ ale przeglądanie eventvwr, zwłaszcza na żywym systemie nie jest przyjemna – ani nie wiadomo kiedy co się kończy, co zaczyna, zdarzeń jest od groma, żądanie zrobione z linii poleceń, a weryfikacja w taki sposób… no generalnie słabe.

cel

byłoby fajnie móc mieć podgląd life na konsoli tego, jak przebiegają testy. zwłaszcza, jeśli chcemy co jakiś czas zapuścić weryfikację kolejnej 'podejrzanej’ skrzynki.

rozwiązanie

znalazłem w netcie kilka lamerskich skryptów, do podglądu eventvwr na żywo (-> keyword 'tail eventvwr’). czemu lamerskich? ponieważ działają na zasadzie nieskończonej pętli while($true) co już samo w sobie jest bolesne. w tej pętli co 1 sek pobierane jest ostatnie zdarzenie z logu aplikacji. czyli jeśli system jest na prawdę dociążony (a exchange potrafi taki być), może się okazać, że nie zobaczymy tego, na co czekamy. krótko mówiąc – DA SIĘ LEPIEJ (:

rozwiązaniem jest zastawienie pułapki – to nie my pytamy się logu o ostatni event, tylko niech log nam powie, że takowy się pojawił. kwestie wydajności pomijam bo nie badałem – na pewno trzeba pamiętać o wyrejestrowaniu pułapki, żeby nie dociążać systemu. mechanizmem, który to realizuje jest ’register-ObjectEvent’, który rejestruje pułapkę na przechwycenie zdarzenia dla obiektów .NET.

oczywiście nie każde polecenie zdarzenia generuje /: aby to sprawdzić, wystarczy zwykły get-member. sprawdźmy dla get-eventlog:

[PS] C:\Windows\system32>Get-EventLog -LogName application -Newest 1 |gm


  TypeName: System.Diagnostics.EventLogEntry#application/MSExchange ADAccess/1074006048

Name           MemberType   Definition
----           ----------   ----------
Disposed         Event     System.EventHandler Disposed(System.Object, System.EventArgs)
CreateObjRef       Method     System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateObjRef(type requestedTyp
Dispose          Method     System.Void Dispose()
Equals          Method     bool Equals(System.Diagnostics.EventLogEntry otherEntry), boo
GetHashCode        Method     int GetHashCode()
GetLifetimeService    Method     System.Object GetLifetimeService()
GetType          Method     type GetType()
InitializeLifetimeService Method     System.Object InitializeLifetimeService()
ToString         Method     string ToString()
Category         Property    System.String Category {get;}
CategoryNumber      Property    System.Int16 CategoryNumber {get;}
Container         Property    System.ComponentModel.IContainer Container {get;}
Data           Property    System.Byte[] Data {get;}
EntryType         Property    System.Diagnostics.EventLogEntryType EntryType {get;}
Index           Property    System.Int32 Index {get;}
InstanceId        Property    System.Int64 InstanceId {get;}
MachineName        Property    System.String MachineName {get;}
Message          Property    System.String Message {get;}
ReplacementStrings    Property    System.String[] ReplacementStrings {get;}
Site           Property    System.ComponentModel.ISite Site {get;set;}
Source          Property    System.String Source {get;}
TimeGenerated       Property    System.DateTime TimeGenerated {get;}
TimeWritten        Property    System.DateTime TimeWritten {get;}
UserName         Property    System.String UserName {get;}
EventID          ScriptProperty System.Object EventID {get=$this.get_EventID() -band 0xFFFF;}

no i słabo – niby jest 'disposed’ ale to nic nie daje. a to dla tego, że obiektem, który jest zwrócony, jest konkretny 'event’. jest jednak wywołanie polecenia, które 'podłącza się’ do eventlogu a nie do jego zawartości:

[PS] C:\Windows\system32>get-eventlog -List|gm


  TypeName: System.Diagnostics.EventLog

Name           MemberType Definition
----           ---------- ----------
Disposed         Event   System.EventHandler Disposed(System.Object, System.EventArgs)
EntryWritten       Event   System.Diagnostics.EntryWrittenEventHandler EntryWritten(System.Object, System....
BeginInit         Method   System.Void BeginInit()
Clear           Method   System.Void Clear()
Close           Method   System.Void Close()
CreateObjRef       Method   System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateObjRef(type requestedType)
Dispose          Method   System.Void Dispose()
EndInit          Method   System.Void EndInit()
Equals          Method   bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode        Method   int GetHashCode()
GetLifetimeService    Method   System.Object GetLifetimeService()
GetType          Method   type GetType()
InitializeLifetimeService Method   System.Object InitializeLifetimeService()
ModifyOverflowPolicy   Method   System.Void ModifyOverflowPolicy(System.Diagnostics.OverflowAction action, int ...
RegisterDisplayName    Method   System.Void RegisterDisplayName(string resourceFile, long resourceId)
ToString         Method   string ToString()
WriteEntry        Method   System.Void WriteEntry(string message), System.Void WriteEntry(string message, ...
WriteEvent        Method   System.Void WriteEvent(System.Diagnostics.EventInstance instance, Params System...
Container         Property  System.ComponentModel.IContainer Container {get;}
EnableRaisingEvents    Property  System.Boolean EnableRaisingEvents {get;set;}
Entries          Property  System.Diagnostics.EventLogEntryCollection Entries {get;}
Log            Property  System.String Log {get;set;}
LogDisplayName      Property  System.String LogDisplayName {get;}
MachineName        Property  System.String MachineName {get;set;}
MaximumKilobytes     Property  System.Int64 MaximumKilobytes {get;set;}
MinimumRetentionDays   Property  System.Int32 MinimumRetentionDays {get;}
OverflowAction      Property  System.Diagnostics.OverflowAction OverflowAction {get;}
Site           Property  System.ComponentModel.ISite Site {get;set;}
Source          Property  System.String Source {get;set;}
SynchronizingObject    Property  System.ComponentModel.ISynchronizeInvoke SynchronizingObject {get;set;}

bingo! tu pojawia się 'entryWritten’! a więc zarejestrujmy pułapkę, przefiltrujmy zdarzenia, które nas interesują – i jeśli takowe się pojawi, wyświetlmy na ekran. opis eventów, jakie generuje new-mailboxrepairrequset można znaleźć na technecie. poniżej draft skryptu, który można sobie dowolnie rozbudować. dla czytelności zapisany w kilq linijkach.

$evtlog=Get-EventLog -list|?{$_.log -eq 'application'}

Register-ObjectEvent -InputObject $evtlog -EventName EntryWritten -SourceIdentifier EventTrap -Action{
 $id=$event.SourceEventArgs.Entry.EventID;
 if($id -gt 10041 -and $id -lt 10062) {
  write-host "$id -> $($event.SourceEventArgs.Entry.Message)"
 }
}

na początq podłączamy się do konkretnego logu – logu aplikacji. następnie dla tego logu rejestrujemy pułapkę na pojawienie się nowych zdarzeń i definiujemy akcję. ponieważ na poziomie rejestracji nie ma możliwości zdefiniowania żadnych filtrów, wszystko trzeba zdefiniować wewnątrz ciała skryptu. po dokonaniu rejestracji, w konsoli będą się pokazywać wszystkie logi pomiędzy 10041-10062. oczywiście warto je ładniej wyświetlić i zrobić pełną obsługę… aby tego dokonać, kluczowym jest obiekt $event.SourceEventArgs.Entry, który jest de facto eventem pojawiającym się w logu, czyli można dostać się do wszystkich parametrów takich jak przy ’ Get-EventLog -LogName application -Newest 1 |gm’.

na koniec trzeba pamiętać o wyrejestrowaniu!! na skróty, wyrejestrowanie wszystkich:

get-event|unregister-event

eN.

 

 

 

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.