przejąłem projekt migracji – konsolidacja struktury domen do nowej, pojedynczej domeny. „wszystko już praktycznie zrobione, będziesz się nudził” – z taką optymistyczną informacją zaczynałem pracę nad zadaniem. z bardzo wielu krzaków, które wyszły, sqpię się nad jedną ciekawostką.

po przejrzeniu zmigrowanych grup okazało się, że część kont jest pokazywana jako konta external. listing członkostwa w grupie ujawniał wpisy typu:

CN=S-1-5-21-2096504233-xxxxxxxxx-944726268-2633,CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=target,DC=domain

CN=S-1-5-21-2096504233-xxxxxxxxx-944726268-3498,CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=target,DC=domain

Tak są właśnie przechowywane referencje do kont z lasów ztrustowanych. zacząłem więc szukać co to za domena. sprawa prosta, ponieważ zasada jest taka sama jak przy zwykłych SIDach – pierwsza część SID to domainSID. sprawdziłem więc ID wszystkich domen źródłowych [zwykły (Get-ADDomain).domainsid.value] … i okazało się, że takiej domeny nie ma /:

śledztwo. „taaaaakk…hmmm… była kiedyś migracja parę lat temu, tej domeny już nie ma”. tia. ostatnim etapem migracji jest cleanup SIDhistory, którego ktoś nie zrobił. sprawdzam grupy w domenie źródłowej – sweet, tam też członkowie pododawani są przez SIDHistory.

po dalszym przeglądzie okazało się, że w grupach były również konta z domen połączonych trustem nieprzechodnim z domeną źródłową, czyli nierozwiązywalne – kolejna grupa dziwnych FSP. tych niestety nie da się w żaden sposób przenieść chyba, że utworzy się trust z tymi externalami. poznajdywały się również konta CNF [w nowej domenie!] i inne wynalazki. i tak to właśnie się nudziłem…

po pierwsze wniosek/porada: migrację zaczyna się od czyszczenia. nawet jak klient mówi „przenosimy 1:1” – trzeba zweryfikować jak bardzo jest naśmiecone i poczyścić.

po drugie – skrypt, czyszczący FSP

z ciekawostek: do usunięcia usera z grupy korzystając z CN, musiałem użyć ADSI – nie potrafiłem zmusić koszernych cmdletów do obsłużenia CNa.

<#
.SYNOPSIS
 skrypt czyszczący grupy lokalne w domenie z Foreign Security Principal
.DESCRIPTION
 dla każdej grupy lokalnej sprawdzany jest membership. jeśli znalezione jest konto FSP, weryfikowany jest jego realny login. FSP jest wywalany a dodawane jest konto lokalne.
.NOTES
author: nExoR 2o14
.LINK
https://w-files.pl
#>

function isMember($uname,$gname){
  $ouser=get-aduser $uname -Properties memberof
  if ( ($ouser.memberOf | where { $_ -match $gname}) -eq $null) { return $false }
  return $true
}

Function Convert-FspToUsername
{
  Param($UserSID)
  foreach ($Sid in $UserSID)
  {
    try
    {
      $SAM = (New-Object System.Security.Principal.SecurityIdentifier($Sid)).Translate([System.Security.Principal.NTAccount])
      $Result = New-Object -TypeName PSObject -Property @{
        Sid = $Sid
        sAMAccountName = $SAM.Value
        }
      Return $Result
      }
    catch
    {
      $Result = New-Object -TypeName PSObject -Property @{
        Sid = $Sid
        sAMAccountName = $Error[0].Exception.InnerException.Message.ToString().Trim()
        }
      Return $Result
    }
  }
}

Get-ADGroup -Filter {groupscope -eq "DomainLocal"} -Properties members| %{
 echo "sprawdzam $($_.name)..."
 $gdn=$_.distinguishedname
 $groupname=$_.name
 $_.members|%{
  if ($_.contains("ForeignSecurityPrincipals")) {
   echo "`tznaleziony: $_"
   $cu= convert-fsptousername $_.substring(3,$_.indexof(',')-3)#; echo $cu.sAMAccountName
   if($cu.samaccountname -notlike "*invalid*") {
    $cuname=$cu.samaccountname.substring($cu.sAMAccountName.indexof('\')+1)
    echo "`t`todwzorowanie login:$cuname . usuwam FSP"
    try {
     ([adsi]"LDAP://$gdn").remove("LDAP://$_")
     if(!(isMember $cuname $groupname)) {
       echo "`t`tpryncypał nie jest członkiem (; dodaję."
       Add-ADGroupMember $groupname $cuname
     } else {
       echo "`t`tpryncypał już jest członkiem ^^"
     }
    } catch {
     echo $_.Exception.Message
    }
   }
  }
 }
}

eN.

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.