konfiguracja z ISA – jak wlaczyc wszystkim userom dostep do VPN?

ON ERROR RESUME NEXT
Dim adoConnection, adoCmd, adoRecordSet
dim t, oDom, domDNS
dim record

if wscript.arguments.count<1 then
wscript.echo "podaj ou, np 'ou=test'."
wscript.quit
end if
set oDom=getObject("LDAP://RootDSE")
domDNS=oDom.dnshostname
namingContext=oDom.defaultNamingContext
domDNS=join( split( right(namingContext, len(namingContext)-3),",DC="),"." )

Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
adoConnection.Provider = "ADsDSOObject"

'open on privided credentials
adoCOnnection.Open ""
If adoConnection.State <> 1 Then
wscript.echo "Creating ADO connection: Authentication Failed."
wscript.quit
End If
Set adoCmd = CreateObject("ADODB.Command")
Set adoCmd.ActiveConnection = adoConnection
adoCmd.Properties("Page Size") = 4000
adoCmd.CommandText = "<LDAP://"&domDNS&"/"&wscript.arguments(0)&","&namingContext&_
">;(ObjectCategory=Person);ADsPath;SubTree"
Set adoRecordset = adoCmd.Execute
'if adoRecordSet.Fields.Count = 0 then
while not adoRecordSet.EOF
set oUser=getObject( adoRecordset.Fields(0).value )
oUser.put "msNPAllowDialin",TRUE
oUser.put "userParameters","m:"&space(20)&"d"&VBTab&space(24)

oUser.setInfo

adoRecordSet.moveNext
wend

wyszukiwanie ado – standard, to co tutaj tak na prawde najwazniejsze, to ostatnie linijki. za wlaczenie dial-in odpowiedzialne sa dwa pola – msNPAllowDialin oraz userParameters. co oznacza wpisana wartosc? nie wiem – ale dziala. sensownego opisu poza tym, ze sa tam zapisane opcje, nie znalazlem.

a bardziej prawidlowy sposob – kiedy poziom lasu podniesiony jest do w2k3 [byc moze rowniez do w2k ale na pewno nie mixed], dla uzytkownikow defaultowym ustawieniem jest 'control by remote policy’ – ktora jest wyszazona dla w2k. 'remote policy’ to nic innego jak udostepnienie na IAS lub ISA.

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.