konfiguracja z ISA – jak wlaczyc wszystkim userom dostep do VPN?

ON ERROR RESUME NEXT
Dim adoConnection, adoCmd, adoRecordSet
dim t, oDom, domDNS
dim record

if wscript.arguments.count<1 then
wscript.echo "podaj ou, np 'ou=test'."
wscript.quit
end if
set oDom=getObject("LDAP://RootDSE")
domDNS=oDom.dnshostname
namingContext=oDom.defaultNamingContext
domDNS=join( split( right(namingContext, len(namingContext)-3),",DC="),"." )

Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
adoConnection.Provider = "ADsDSOObject"

'open on privided credentials
adoCOnnection.Open ""
If adoConnection.State <> 1 Then
wscript.echo "Creating ADO connection: Authentication Failed."
wscript.quit
End If
Set adoCmd = CreateObject("ADODB.Command")
Set adoCmd.ActiveConnection = adoConnection
adoCmd.Properties("Page Size") = 4000
adoCmd.CommandText = "<LDAP://"&domDNS&"/"&wscript.arguments(0)&","&namingContext&_
">;(ObjectCategory=Person);ADsPath;SubTree"
Set adoRecordset = adoCmd.Execute
'if adoRecordSet.Fields.Count = 0 then
while not adoRecordSet.EOF
set oUser=getObject( adoRecordset.Fields(0).value )
oUser.put "msNPAllowDialin",TRUE
oUser.put "userParameters","m:"&space(20)&"d"&VBTab&space(24)

oUser.setInfo

adoRecordSet.moveNext
wend

wyszukiwanie ado – standard, to co tutaj tak na prawde najwazniejsze, to ostatnie linijki. za wlaczenie dial-in odpowiedzialne sa dwa pola – msNPAllowDialin oraz userParameters. co oznacza wpisana wartosc? nie wiem – ale dziala. sensownego opisu poza tym, ze sa tam zapisane opcje, nie znalazlem.

a bardziej prawidlowy sposob – kiedy poziom lasu podniesiony jest do w2k3 [byc moze rowniez do w2k ale na pewno nie mixed], dla uzytkownikow defaultowym ustawieniem jest ‘control by remote policy’ – ktora jest wyszazona dla w2k. ‘remote policy’ to nic innego jak udostepnienie na IAS lub ISA.

Spread the love

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.