*UPDATED

bardzo często korzystam z 'compare-object’ ale ma niestety jedną bardzo, bardzo poważną skazę. pomimo swojej nazwy, wcale nie potrafi porównywać obiektów, a raczej wykrywać różne obiekty w tablicy. oto przykład:

PS C:\Temp> $t1=Get-Process -Name explorer
PS C:\Temp> $t2=Get-Process -Name explorer
PS C:\Temp> $t1

Handles NPM(K)  PM(K)   WS(K)   CPU(s)   Id SI ProcessName
------- ------  -----   -----   ------   -- -- -----------
  1264   115  76272   76816   694,25 15372  4 explorer


PS C:\Temp> $t2

Handles NPM(K)  PM(K)   WS(K)   CPU(s)   Id SI ProcessName
------- ------  -----   -----   ------   -- -- -----------
  1264   115  76348   76832   694,25 15372  4 explorer


PS C:\Temp> compare $t1 $t2
PS C:\Temp>

$t1 i $t2 są takimi samymi obiektami, różnią się niektórymi wartościami atrybutów – np. Paged Memory [PM(K)]. compare różnicy nie widzi. oczywiście można porównać konkretne atrybuty [properties]:

PS C:\Temp> compare $t1 $t2 -Property PagedMemorySize

PagedMemorySize SideIndicator
--------------- -------------
    78180352 =>
    78102528 <=

ale kiedy poda się kilka parametrów, to compare-object traktuje je jako logiczny OR –
„czy którykolwiek z nich się różni?”:

PS C:\Temp> compare $t1 $t2 -Property PagedMemorySize,Name

PagedMemorySize Name   SideIndicator
--------------- ----   -------------
    78180352 explorer =>
    78102528 explorer <=

moje odczucie jest takie, że compare-object został napisany z myślą o tabelach, gdzie dla kolejnych wierszy pokazuje różnice w kolumnach. w przypadq obiektów jest odwrotnie – każdy wiersz jest unikalny i ma wartość. więc albo trzeba byłoby skonwertować to do tablicy i dokonać transpozycji, albo obejść się bez compare-object /: jak się okazuje nawet PowerShell ma wady i nie jest idealny. ten przypadek jest szczególnie bolesny i niezrozumiały, zarówno ze względu na obiektowość PS, jak i zwodniczą nazwę.

jeden ze scenariuszy: szukałem różnic w wartości obiektów po migracji między usługami, żeby wykryć, gdzie była zmiana. dla ułatwienia zrobiłem sobie zrzut obiektu do CSV [ale to nie ma znaczenia]. efekt był dokładnie taki jak opisywany powyżej, czyli nie pokazywał mi różnic. i trzeba było sobie to ręcznie oprogramować:

$t1.Psobject.Properties|%{ if($_.value -ne $t2.$($_.name)) { write-host "$($_.name)-> $($_.value); $($t2.$($_.name)) " } }

PS szybko rozleniwia /:

/UPDATE

okazuje się, że Tatuśkowi też zabrakło takiej funkcjonalności więc napisał piękną funkcję do jej obsługi: Compare-ObjectProperty.

dzięki Kacper za linka (:

eN.

 

 

 

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.