scenariusz: należy wyszukać na dysq wszystkie pliki o zadanych rozszerzeniach. te zindexowane i niezindexowane.

ls (get-childitem)

  • recurse: wyszukiwanie reqrsywne po wszystkich katalogach z podkatalogami
  • force: również katalogi systemowe i ukryte
  • ea: ErrorAction – wyłączenie wypluwania błędów w razie braq dostępu

match: nie trzeba podawać oddzielnie np. docx i doc, ponieważ match ‚docx’ zawiera ‚doc’ – to jest dopasowanie ciągu a nie równanie.

export-csv

  • delimiter: przyzwyczajenie, do przeglądania w excelu
  • notype: noTypeInformation – nie dodaje śmiecia w pierwszej linijce

eN.