prosty scenariusz: skrypt logowania, uruchamiający bginfo. podstawowy problem w vbs: obsługa katalogów ze spacją. niestety przekazanie “c:program filessysteinternalsbginfo.exe” z podobnie wyglądającymi parametrami jest upierdliwe – ile tych cholernych cudzysłowów jest potrzebne?

WShell.run """"&SUPPORT_DIR&"bginfo.exe"" """&SUPPORT_DIR&"wrkstations.bgi"" /accepteula /timer:0"

a cały skrypcik wygląda tak:

eN.