uptime systemu można sprawdzić narzędziem systemowym ‘net’:

net statistics server

eN.