jest juz druga czesc artu o server core – tym razem tips’n’tricks jak zarzadzac z wiersza polecen