prosty search po obiektach w AD, które mają włączoną flagę niewygasania hasła:

i okazuje się, ze na ekranie pustka… wyświetlają się tylko pola ‘sn’. WTF?

problemem jest pedanteria i używanie małych/wielkich znaków – okazuje się, że PS przyjmuje wyłącznie małe literki:

echo "[$($i.samaccountname)] , $($i.displayname) , $($i.sn), $($i.distinguishedname)"

pffff…

eN.