1. http://lifehacker.com/396312/power-users-guide-to-firefox-3

2. prezentacja możliwości