Blog zawierający zbiór linków dotyczących ostatnich nowości systemowych M$.

Dużo do czytania, webcastowania i instalowania :)