Taki mały startup script do usuwania FCS-a ze stacji:

Przy czym trzeba pamiętać, żeby odfiltrować/odpiąć polisę, która go wcześniej zainstalowała.