ponieważ to jeden z najczęściej wyszukiwanych bookmarków: zupdateowana wersja kluczy KMS obejmująca w12 i w8

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx

eN