• darmowy
  • da się oskryptować
  • prosty
  • całkiem sporo informacji
  • generuje html

WinAudit – programik do przeglądu hardware/software komputera

n.