swoją drogą – skill posługiwania się tymi bądź-co-bądź prywmitywnyni narzędziami – niewiarygodny!

eN.