zapraszam do dzialu ‚co z tym IT‚ prowadzonego przez daro. dostepna jest tam historia 2k7