Skip to Content

IT nieuczesane.
category

Category: DevOps/Scripting

skrypty, programy, command line i inne

podgląd eventlogu na żywo i reperacja skrzynek exchange

Windows_PowerShell_iconscenariusz

rozjechały się skrzynki na exchange. trzeba posprawdzać bazy oraz zreperować, co się da, z podglądem tego, co się dzieje w danym momencie.

podstawa

do weryfikacji i naprawy mailboxów online służy New-MailboxRepairRequest. problem polega na tym, że to polecenie nie generuje logu tylko wrzuca informacje do eventvwr. ta zmiana jest określana miałem ‚alleluja, teraz jest zajebiście’ ale przeglądanie eventvwr, zwłaszcza na żywym systemie nie jest przyjemna – ani nie wiadomo kiedy co się kończy, co zaczyna, zdarzeń jest od groma, żądanie zrobione z linii poleceń, a weryfikacja w taki sposób… no generalnie słabe.

cel

byłoby fajnie móc mieć podgląd life na konsoli tego, jak przebiegają testy. zwłaszcza, jeśli chcemy co jakiś czas zapuścić weryfikację kolejnej ‚podejrzanej’ skrzynki.

rozwiązanie

znalazłem w netcie kilka lamerskich skryptów, do podglądu eventvwr na żywo (-> keyword ‚tail eventvwr’). czemu lamerskich? ponieważ działają na zasadzie nieskończonej pętli while($true) co już samo w sobie jest bolesne. w tej pętli co 1 sek pobierane jest ostatnie zdarzenie z logu aplikacji. czyli jeśli system jest na prawdę dociążony (a exchange potrafi taki być), może się okazać, że nie zobaczymy tego, na co czekamy. krótko mówiąc – DA SIĘ LEPIEJ (:

rozwiązaniem jest zastawienie pułapki – to nie my pytamy się logu o ostatni event, tylko niech log nam powie, że takowy się pojawił. kwestie wydajności pomijam bo nie badałem – na pewno trzeba pamiętać o wyrejestrowaniu pułapki, żeby nie dociążać systemu. mechanizmem, który to realizuje jest ‚register-ObjectEvent‚, który rejestruje pułapkę na przechwycenie zdarzenia dla obiektów .NET.

oczywiście nie każde polecenie zdarzenia generuje /: aby to sprawdzić, wystarczy zwykły get-member. sprawdźmy dla get-eventlog:

no i słabo – niby jest ‚disposed’ ale to nic nie daje. a to dla tego, że obiektem, który jest zwrócony, jest konkretny ‚event’. jest jednak wywołanie polecenia, które ‚podłącza się’ do eventlogu a nie do jego zawartości:

bingo! tu pojawia się ‚entryWritten’! a więc zarejestrujmy pułapkę, przefiltrujmy zdarzenia, które nas interesują – i jeśli takowe się pojawi, wyświetlmy na ekran. opis eventów, jakie generuje new-mailboxrepairrequset można znaleźć na technecie. poniżej draft skryptu, który można sobie dowolnie rozbudować. dla czytelności zapisany w kilq linijkach.

na początq podłączamy się do konkretnego logu – logu aplikacji. następnie dla tego logu rejestrujemy pułapkę na pojawienie się nowych zdarzeń i definiujemy akcję. ponieważ na poziomie rejestracji nie ma możliwości zdefiniowania żadnych filtrów, wszystko trzeba zdefiniować wewnątrz ciała skryptu. po dokonaniu rejestracji, w konsoli będą się pokazywać wszystkie logi pomiędzy 10041-10062. oczywiście warto je ładniej wyświetlić i zrobić pełną obsługę… aby tego dokonać, kluczowym jest obiekt $event.SourceEventArgs.Entry, który jest de facto eventem pojawiającym się w logu, czyli można dostać się do wszystkich parametrów takich jak przy ‚ Get-EventLog -LogName application -Newest 1 |gm’.

na koniec trzeba pamiętać o wyrejestrowaniu!! na skróty, wyrejestrowanie wszystkich:

eN.

 

 

 

splatting – dynamiczna budowa parametrów wywołania

jak to często bywa, bardzo-długa-polska-nazwa ma krótki odpowiednik (; „Splatting” to mechanizm, pozwalający na zbudowanie zmiennej hashtable, która zostanie wykorzystana w miejsce tradycyjnych parametrów wywołania. po co?

bardzo często finalne parametry wywołania jakiegoś polecenia zależą od tego, co się wydarzy podczas przetwarzania skryptu. w efekcie często powstają złożone, a czasem wręcz zagnieżdżone, struktury ‚if-then-else’ lub ‚switch-case’. dodanie kolejnego warunku powoduje, że modyfikacja skryptu staje się nieprzyjemna lub wręcz ryzykowna, bo wymaga ciężkiego przebudowania logiki. splatting eliminuje  konieczność budowania takich dziwacznych struktur.

zademonstruję to na prostym przykładzie – założenia użytkownika. taki scenariusz: dostajemy arkusz z listą użytkowników z kilq działów. pewne dane, takie jak telefon czy adres nie są obligatoryjne i czasem są a czasem nie. w przypadq ‚new-ADUser’ splatting nie pokazuje prawdziwej mocy, ponieważ większość parametrów przyjmuje ‚$null’ jako wartość, więc przy stałym finalnym wywołaniu, polecenie nie spowoduje błędów. ale to tylko trening:

jest wiele poleceń, które nie będą takie przyjemne, i $null zostanie zaakceptowany lub wręcz będzie miał jakieś znaczenie. jak zatem pozbyć się takich pustych parametrów podczas przetwarzania i zbudować dynamiczną listę wywołania?

dwie ważne rzeczy:

  • przy przekazywaniu tablicy jako parametrów używa się ‚at’ @ zamiast dolara ‚$’. dość wyjątkowe użycie – trzeba zapamiętać.
  • splatting można wykorzystać nawet tam, gdzie commandlet/funkcja nie ma zdefiniowanego przyjmowania wartości ‚by value’. czyli można zawsze – to modyfikacja interpretacji polecenia a nie jego właściwego wykonania.

eN.

tablica tablic

jak w PS utworzyć tablicę tablic (np. znaków)? czyli tak, aby każdy element tablicy był kolejną tablicą znaków.

zadanie wydawałoby się trywialne… ale jest drobny myk, na którym można stracić czas. problem polega na tym, że jeśli element tablic są tego samego typu, to dodając je do tablicy, zamiast tworzyć oddzielne rekordy, są sklejane.

przykład:

czyli źle – zamiast zrobić dwuelementową tablicę, gdzie każdym elementem jest inna, 3-elementowa tablica, zostały one sklejone w 6-elementową tablicę znaków. tak samo się zachowa czy są cyfry czy znaki alfabetu. zachowanie dobre, bo zazwyczaj takiej właśnie operacji się oczeqje. ale jak zmusić aby była to tablica tablic?

trik polega na zmuszeniu PS do zrozumienia, że dodawany element ma być jako całość oddzielnym rekordem tablicy. robi się przy pomocy przecinka:

choć wynik wygląda pozornie tak samo, kiedy sprawdzi się ilość elementów tablicy – są dwa. get-member pokazuje, że każdy z nich jest tablicą.

eN.

 

 

raportowanie Hyper-v Replica

taki ciekawy skrypcik

eN.

default output

Windows_PowerShell_icondefault output

po napisaniu skryptu dobrze jest móc z niego korzystać zarówno z konsoli jak dodać go do np. do schedulera. w końcu to automatyzacja. taka uniwersalność wiąże się z odpowiednim oprogramowaniem tego, gdzie trafia output. PS daje wiele możliwości tego gdzie możemy wysłać dane… ale nie na przedefiniowanie ‚output-default’. w związq z tym pisze się nadmiarowy kod ‚jeśli ekran to wywal na ekran, jeśli log, to wywal do logu’. zazwyczaj pisałem funkcję wspierającą, która to załatwia. coś w tym rodzaju:

to nie jest w pełni działający kod i ma tyle wad, że ciężko zliczyć. zależnie od przekazywanej zmiennej zachowa się inaczej w porywach do ‚nie zadziała’.

jak to zrobić PowerShell-way

są dwa mechanizmy, które pozwalają na uproszczenie całej procedury: aliasy oraz możliwość przedefiniowania standardowej wartości parametru dla commandletu. sam alias nie wystarczy bo o ile out-host nic nie potrzebuje o tyle przekierowanie do pliq wymaga co najmniej nazwy tego pliq…

w skrócie:

w zależności od przełącznika ‚log’ tworzony jest alias ‚out-my’ wskazujący albo na out-host albo na out-file. ponieważ out-file wymaga podania nazwy pliq, aby można było użyć aliasu bez parametru, ustawiona jest standardowa wartość poprzez $PSDefaultParameterValue

eN.

 

niedefaultowy default – import-csv

Windows_PowerShell_iconjedną z częściej wykorzystywanych przeze mnie funkcji jest import-csv/export-csv – praca na tabelkach, zestawienia, raporty, statystyki… ponieważ środowisko jest wielojęzyczne, standardowym problem jest kodowanie znaków. bardzo często kiedy wydaje mi się, że już skończyłem – nagle okazuje się, że mam w nazwach kwadraciki czy znaki zapytania…

od #PS3.o funkcje csv zostały uzbrojone w parametr ‚encoding’:

pojawia się tu wartość ‚Default’ oraz informacja że ‚default is ASCII’. to jest pewna zdrada – niekoniecznie intuicyjne zachowanie. wywołanie import-csv bez wartości ‚encoding’ przyjmie wartość ‚ASCII’. a uruchomienie „import-csv -encoding Default” … przyjmie wartość ‚system default’ – co zazwyczaj będzie oznaczało Windows ANSI dla ustawionego języka.

do zapamiętania: podczas exportu z Excel, używany jest właśnie ‚system default’ czyli zazwyczaj ANSI . używając import-csv/export-csv należy używać ‚-encoding Default’ ponieważ … nie jest to default q:
eN.

WMI vs CIM w praktyce

Windows_PowerShell_iconzakładam, że wszyscy wiedzą czym jest WMI i CIM – to jest abecadło dla każdego inżyniera systemowego. a [IMHO] podstawowa różnica w implementacji to możliwość tworzenia sesji CIM. czego dla WMI zrobić się nie dało. daje to niesamowite możliwości w przypadq hurtowych zapytań. podam trywialny przykład, gdzie zysk z zastosowania sesji nie jest wielki, ale osoby z wyobraźnią powinny poczuć moc, drzemiącą w takim zastosowaniu.

założeniem przykładu jest sztywna notacja nazewnicza dla hostów: ta sama nazwa ‚HOST’, zakończona inkrementowaną liczbą. ale równie dobrze można użyć ‚cat lista.txt | %‚ . niemniej chciałem przy okazji przemycić jeszcze jedną sztuczkę – w jaki sposób dopełniać liczby z dopełnieniem zerami.

cel: odpytanie 2o hostów o podstawowe informacje o BIOS – np. numer seryjny – oraz volumeny.

dla WMI

teraz zmierzmy czas dla wykonania tej sekwencji [ja robiłem dla siedmiu hostów]:

 

dla CIM

wydaje się być bardziej skomplikowane. odrobinę jest – trzeba najpierw założyć sesje, a następnie wykonać zapytanie wskazując na nie. sprawdźmy ekonomiczność zapytania [również dla 7 hostów]:

1331 vs 263  ms czyli 5cio krotnie szybciej [SIC!]. oczywiście można się przyczepić, że nie wliczyłem czasu utworzenia samej sesji ale…

wnioski

przy pojedynczym zapytaniu lub do niewielkiej ilości hostów – nie ma znaczenia czego użyjemy, bo czy co się wykona w 4oms czy w 1ooms jest dla człowieka pomijalne. jednak możliwość tworzenia sesji zwraca się przy seryjnych odpytaniach oraz jeśli do odpytania jest wiele hostów.

warto zauważyć, że przy dłuższej pracy zapis się upraszcza – ponieważ zamiast na iteracjach czy listingach, pracujemy na liście sesji.

eN.

 

 

PowerShell – nauka na błędach cz.IV.

Windows_PowerShell_iconna koniec samo ciało skryptu. logika.

pierwotny skrypt składa się w 2o% z komentarzy [dokumentacja] oraz 8o% z ciała skryptu zmieszanego z deklaracjami [management]. takie statystyki oznaczają jedno – to jest źle napisany skrypt. obecna wersja to [ok.] 27% komentarzy [dokumentacja], 18% deklaracje [magazyn danych], 4o% w funkcjach [siła robocza] oraz 15% ciała [management]. to oznacza, że:

  • jest jasna izolacja bloków kodu co zwiększa przejrzystość i wydziela zakresy odpowiedzialności
  • skrypt jest lepiej opisany,
  • duża część kodu może być wielokrotnie wykorzystana
  • a samo ciało zajmuje się wyłącznie zarządzaniem – niezbędna logika sterująca funkcjami [siłą roboczą] które z kolei korzystają ze zmiennych [magazyn].

dodam jeszcze, że całkiem przypadkiem, oba skrypty mają [u mnie] identyczną ilość linii.

deklaracje już były, pozostaje zatem do przedstawienia sama logika [silnik]:

i to wszystko.

ogólna idea jest bardzo prosta – zależnie od wybranego zakresu [$scope] wykonywane jest wyszukiwanie przy pomocy funkcji ‚doTheSearch’, opisanej w poprzedniej części. funkcji przekazywane są wszystkie niezbędne zmienne – informacja o rodzaju obiektu, definicja filtru oraz nazwa pliq wyjściowego, która jest zależna od typu wyszukiwania. jedyne, co jest nietypowe, to wykorzystanie prostych wyrażeń regularnych.

dzięki temu, że switch pozwala na wykorzystanie regex, można zastąpić wiele linijek ifów i elsifów bardzo kompaktowym zapisem – jak na załączonym obrazq. oznacza to, że podczas decyzji wykonywany jest $scope -match <regex> – czyli jeśli wpada parametr ‚Users’ to:

‚Users’ -match ‚nonExpiring OR all’ -> false
‚Users’ -match ‚Users OR all’ -> true, wykonaj kod

jeśli $scope jest równy ‚all’ – wpadnie we wszystkie zdefiniowane przypadki. wygodne.

obiecałem wyjaśnić bardziej złożone wyrażenie regularne, z poprzedniej części:

WTF? otóż te dwie linijki zastępują brzydkie, wielokrotne porównania, przyspieszając wyszukiwanie wartości w macierzy:

‚match’ jest ostatnio moim ulubionym operatorem. zastępuje -like ‚*coś*’ ale co ważniejsze – wyszuqje w macierzach. prosty przykład użycia przedstawiałem a propos wyszukiwania podstawowego adresu email. jest prosty, zastępuje bezsensowne pętle i … jest super szybki – nawet o rząd wielkości szybszy niż zastosowanie pętli. oczywiście nie ma to znaczenia jeśli w tablicy są 3 elementy – jak w tym przykładzie, ale jeśli ilość idzie w tysiące, zaczyna to odgrywać poważną rolę. a tutaj – po prostu jest geekowe =^.^’=

[regex]::escape($string) warto zapamiętać – jest to automat ‚escapeujący’ wszystkie znaki specjalne – kropki, przecinki, znaki z poza zakresu, slashe itd. dzięki temu cokolwiek by było w nazwie – zostanie automatycznie zmienione na string z pojedynczą interpretacją. w efekcie powstanie zwykły regex [widać wyescapeowane spacje]:

w efekcie wykonywane jest proste porównanie – „jeśli w distinguishedName znajdziesz którąkolwiek z wartości w $ouRX to…” i pozamiatane. warto zwrócić uwagę, że taka odwrócona logika jest bardziej ludzka, bo przedstawioną pętlę można przeczytać jako: „dla każdego elementu z $ouToSkip sprawdź, czy nie występuje gdzieś w distinguishedName. jeśli tak to…”, co nie jest po naszemu.

każda opowieść ma swój finał. ta kończy się w ten sposób:

download: find-UnusedADObjects

eN.

 

 

 

 

 

PowerShell – nauka na błędach cz.III.

Windows_PowerShell_icondziś ‚jeśli jakiś kod się powtarza – to najprawdopodobniej da się to zoptymalizować’. czyli funkcje.

w wyjściowym skrypcie szybko można zauważyć, że zarówno dla obiektu user oraz computer operacje są niemal identyczne. oczywiście są niektóre parametry w AD, które są dla tych obiektów bardzo różne, jednak albo nie są tu potrzebne albo można przeżyć jeśli będzie zwrócony null. a zatem można utworzyć pojedyncze zapytanie i wykorzystać je kilka razy.

samo query można by zrobić przy pomocy uniwersalnego get-ADObject… jednak z jakiegoś powodu nie przyjmowało wybranych atrybutów [$properties]. zamiast debugować zastosowane zostało obejście problemu. polecenie jest złożone jako string a następnie wywołane. funkcja przyjmuje trzy parametry, m.in. $type. czyli wykonanie „get-ad$type” rozwiązuje problem. aby wykonać ciąg jako polecenie należy skorzystać z ‚invoke-Expression’.
get-ad* zwraca kolekcję obiektów. każdy taki obiekt będzie obrobiony przy pomocy funkcji ‚prepareADObject’ przedstawionej za chwilę i wrzucony do tablicy $resultList. taki sposób ma dwie zalety – przenosi obróbkę obiektu do oddzielnego bloq, dzięki czemu w przyszłości łatwo będzie coś sobie zmodyfikować, natomiast listę na koniec łatwo będzie wyeksportować… albo jeśli zajdzie potrzeba – zastosować dodatkowe filtry. co się zresztą za chwilę dzieje.

jeśli zmusiliśmy skrypt przełącznikiem ‚$toScreen’ do tego, aby od razu wypisać na ekran zamiast do pliq, to w tym momencie zostanie wypluta na standardowe wyjście lista. na tej liście, co będzie widoczne po obejrzeniu funkcji ‚prepareADObject’, są obiekty. jest to istotne ze względu na, nomen omen, istotę całego PowerShell. jego potęga tkwi w tym, że [niemal] wszystko co wypluwa i przyjmuje jest obiektem. dzięki temu można tworzyć wielkie rurociągi aka oneliners – przekazując obiekty do obróbki do następnego polecenia|do obróbki do następnego|do obróbki… | aż na zdefiniowane wyjście. dla tego dobrą manierą pisania skryptów, jest definiowanie i wypluwanie obiektów, dzięki czemu wyjście naszych własnych skryptów również może być dalej obrabiane standardowymi narzędziami:

kolejną rzeczą jest plik wyjściowy. od wieków ‚comma delimited’ jest przez Excel rozumiany jako ‚semicolon delimited’, więc aby plik wyjściowy był automatycznie raportem Excel, wystarczy wypluć go jako csv oddzielany średnikiem:

można bawić się oczywiście w obiekty COM i bezpośrednie tworzenie xlsx … ale po co? formatowanie tabeli w Excelu robi się w 3 sekundy. największym problemem byłoby to, że taki obiekt musi istnieć w systemie, w którym uruchamia się skrypt – a na serwerach instalacja Excel… słabe wymaganie, do uruchomienia małego skryptu. csv zamyka temat tworzenia raportu.

dalej widać zaletę utworzenia własnej listy, co było wspominane. ponieważ jest przetrzymywana w zmiennej można ją kilqkrotnie wykorzystać. jeśli raport ma być rozbity na kilka pliqw – proszę bardzo. kilka linijek kodu i zostanie przefiltrowany – zrobienie dodatkowych zapytań do AD byłoby dużo wolniejsze.

ostatnią rzeczą na jaką warto zwrócić uwagę jest specyficzne wykorzystanie zmiennej – $script:usedFiles. sama zmienna posłuży do qlturalnego wyświetlenia na koniec wszystkich wyplutych  pliqw. wykorzystanie słowa kluczowego ‚$script:’ zmusza/informuje interpreter, że zmiany mają być zapisywane w zmiennej globalnej dla skryptu – jak zajrzycie do poprzedniego odcinka zobaczycie, że gdzieś tam, na początq była deklaracja $usedFiles=”” . przy pewnych zagnieżdżeniach, w szczególności przy rekursywnych wywołaniach, kontext zmiennej jest gubiony więc trzeba go usztywnić.
można również odwołać się do zmiennej globalnej dla środowiska [czyli z poza skryptu] poprzez wykorzystanie ‚$global:’

teraz chwilę o własnych obiektach. jest to istną tajemnicą, czemu w języq tak silnie obiektowym, nie ma klas. są dwie protezy – jednej nie będę opisywał, ponieważ umrze wraz PS5.o, a najczęściej stosuje się po prostu tworzenie obiektu bez klasy. potwornie niewygodne i mało intuicyjne… ale cóż. jak się nie ma co się lubi to:

 

skoro get-ad<typ> wypluwa obiekty, to czemu męczę się ze zrobieniem własnego obiektu, zamiast zastosować select albo inny natywny dla języka sposób? odp: ponieważ daje to potężne narzędzie obróbki – ot choćby zmianę daty na zrozumiałą przez istotę gatunq homo sapiens. mogę też dodawać własne atrybuty, których nie ma w oryginale – np. ‚skip’. ten atrybut jest istotny dla raportu oraz wszelakiego filtrowania. w założeniach skryptu była informacja, aby obiekty ze zdefiniowanych OU były wyszukiwane, ale oznaczone. w pierwotnej wersji dostawiana była na początq linii ‚*’ [fujć!]. dzięki dodaniu kolumny ‚skip’ można po otwarciu pliq w excelu bardzo łatwo zrobić filtrowanie… a nie jakieś tam gwiazdki i operacje na stringach… tu się, psze państwa, pracuje na obiektach q:

samo ustawienie atrybutu skip na $true jest lekko zagmatwane… pozostawię sobie pełne tłumaczenie na następny, ostatni wpis cyklu, gdzie postaram się dokładnie wyjaśnić to wyrażenie regularne i jak powstało.

w poprzedniej części była deklaracja zmiennych i komentarze, w tej – funkcje wspierające. pozostało opisanie ‚ciała’ skryptu. jak sądzicie – jak dużo będzie tego ciała? (;

eN.

 

PowerShell – nauka na błędach cz.II

Windows_PowerShell_iconna początek zaprezentuję… początek. całkiem logicznie q:

find-UnusedADObjects.ps1

po pierwsze nazwa skryptu z przyjętą w PS notacją. korzyść – bardziej intuicyjne wykorzystanie.

po drugie bardziej rozbudowane komentarze. odpowiednio zrobione są bardzo wygodne – korzystając z polecenia get-help wyświetli się pełny opis. każda wersja PS wprowadza coraz więcej obsługiwanych słów kluczowych, a żeby dowiedzieć się o całości należy poszukać ‚comment based help‚. niektórzy mogą powiedzieć – ‚eeee, jestem zbyt leniwy na takie szlaczki’.  zatem zwróćcie uwagę na to, jak opisany jest parametr ‚scope’ a jak ‚splitFiles’:

  • ‚scope’ jest wyniesiony na początek , do ‚comment based help’
  • ‚splitFiles’ jest opisany ‚na lenia’ jako komentarze tuż pod opcją

obie wersje są obsługiwane przez get-help, więc jak się okazuje – nawet nie trzeba rysować szlaczków. wystarczy minimum wysiłq aby na szybko opisać po co jest dany parametr – z korzyścią dla twórcy jak i dla end-usera.

jest jeszcze jedna metoda tworzenia komentarzy, ale wydaje mi się, że to jeden z pomysłów, który się nie przyjął i został porzucony. jego zastosowanie jest, delikatnie mówiąc, niszowe:

wiadomość można zobaczyć na dwa sposoby – badając kod źródłowy skryptu, lub:

jeśli wartość zdefiniowana jest jako obligatoryjna ORAZ nie wprowadzimy jej ORAZ po wyświetleniu komunikatu wpiszemy ‚!?’ [SIC!]:

wygląda na to, że ktoś miał pomysł… tylko inni go nie podzielili (;

„#Required -version 3” zapewnia kompatybilność. nie bawiłem się w ładowanie modułów bo zakładam, że zostaną załadowane automatycznie [od ver. PS3.o] oraz wykorzystane jest kilka technik zapisu, które nie jestem pewien czy zadziałają w PS2.o. to zabezpieczy przed przypadkowym odpaleniem na starej wersji.

następnie parametry. nie tylko są, ale są zdefiniowane w bardziej rozbudowany sposób – część z nich ma określone ograniczenia poprzez validateSet i validateRange. to kolejna rzecz, która nie służy wyłącznie dla zaspokojenia puryzmu i widzi-mi-się. jedną z najwygodniejszych cech PS jest dokończanie TABem. jeśli zdefiniowany jest validateSet, to szybko można całe polecenie wpisać: „find-u<TAB dokończy nazwę skryptu> –s<TAB dokończy nazwę parametru> <TAB będzie przerzucał pomiędzy zdefiniowanymi wartościami>”. takie niuanse są prawdziwą SiłąPowłoki (;

inną ciekawostką jest zdefiniowane zmiennej, której standardowa deklaracja jest kawałkiem kodu:

zacznę od tego, że jestem przeciwnikiem takiego pisania – braqje tu obsługi błędów. ale w całym skrypcie darowałem sobie obsługę błędów – zupełnie nieedukacyjnie… ale to na inny wpis, kiedyś. drugi błąd popełniony w tej linijce to wykorzystanie aliasu ‚gc’. aliasy mogą być globalnie przedefiniowane więc dla pewności w skryptach powinno się ładnie używać pełnych, prawidłowych nazw commandletów. trzecią ‚głupią’ rzeczą, której w praktyce nie robię i jest tutaj bardziej do celów edukacyjnych, jest wyniesienie zmiennych do oddzielnego pliq.

find-UnusedADObjects.OUsToSkip

w starej wersji pliq było wewnątrz: $OUsToSkip=”Servers”,”_UnusedObjects”,”Service Accounts”  . kiedy należy wynieść wartości do zewnętrznego pliq? kiedy skrypt będzie zaszyfrowany lub podpisany certyfikatem. czyli nie będzie można w nim dokonać żadnej modyfikacji. należy wtedy jednak dobrze opisać w helpie jak taki plik ma się nazywać, co ma zawierać itd. sporo problemu. a ponieważ zazwyczaj celowo oddaję źródła, zależy mi na ‚kompaktowości’ rozwiązania – potęga skryptów to często fakt,  że jest to *pojedynczy*, mały plik.  niemniej warto wiedzieć, że tak również można zrobić, i to w całkiem prosty sposób.
oczywiście oprócz pliq można po prostu podać tablicę stringów jako parametr… ale niezbyt to wygodne w codziennym użyciu.

kolejne drobiazgi w deklaracjach to np. fakt, że pliki będą się odkładać a nie nadpisywać, ponieważ zawierają datę w nazwie.

dalej widać regex który omówię w późniejszych częściach, deklaracje filtrów wyszukiwania, $searchProperties – które, jak się finalnie okaże, wyniesione w tym miejscu pozwoli w bardzo łatwy i szybki sposób poszerzyć funkcjonalność, jeśli klient nagle zażyczy sobie w raporcie dodatkowych danych.

i to na tyle w tej części. niby tylko ‚komentarze i deklaracja zmiennych’ a okazuje się, że już w tej fazie, jest wiele istotnych detali na które należy zwrócić uwagę aby skrypt był wygodny w użyciu i przejrzysty.

eN.