to ci dopiero. po dwudziestoletniej karierze, ktos odkryl hidden ficzer (;