taki mały konqrs. jest sobie hash-tablica:

$a=@{}

cechą hashtable aka tablicy słownikowej jest to, że klucze w niej są unikalne – stąd nazwa ‚słownikowa’. przykład:

przy próbie dodania drugiego klucza o tej samej nazwie, dostajemy błąd. jasne.

no to teraz taki hack the hash:

i okazuje się, że są dwa klucze o tej samej nazwie!

pytanie konqrsowe – jak to możliwe? (:

odpowiedź… jak mi się przypomni q:

eN.