windows-powershell-ise-iconostatnio odkryłem cudowny trick w PowerShell Integrated Scripting Environment:

przytrzymać shift+alt i teraz:

  • poruszając się strzałkami góra/dół oraz lewo/prawo można zaznaczyć blok
  • a teraz jeszcze lepszy: poruszając się strzałkami góra/dół rysuje się pionowa linia. i teraz kiedy zaczyna się pisać we wszystkich liniach pojawiają się znaki =^.^’=  tak samo można kasować.

przydatne w wielu scenariuszach – np. w hurtowym komentowaniu fragmentu kodu.

eN.