Skip to Content

IT nieuczesane.
archive

> Monthly Archives: Luty 2013

wyszukiwanie kont, które się nie logują

przez kilka lat używałem skryptu do wyszukiwania kont, które nie są już używane. jest w nim taki fragment:
# Get the current date
$currentDate = [System.DateTime]::Now
# Convert the local time to UTC format because all dates are expressed in UTC (GMT) format in Active Directory
$currentDateUtc = $currentDate.ToUniversalTime()
$lastLogonTimeStampLimit = $currentDateUtc.AddDays(-$MAXUSERIDLE)
$lastLogonIntervalLimit = $lastLogonTimeStampLimit.ToFileTime()

$searcher.Filter = "( &(objectCategory=person)(objectClass=user)(lastLogonTimeStamp< =$lastLogonIntervalLimit) )" $results=$searcher.findall()
i nagle, po tych kilq latach ktoś mi mówi - "ty, ale tu nie ma kont, które się w ogóle nie logowały"
UPS! /:
faktycznie - w takim wypadku lastLogonTimeStamp jest nullem a więc porównanie nie udaje się... poprawny filtr:
$searcher.Filter = "(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(|(lastLogonTimeStamp< =$lastLogonIntervalLimit)(!lastLogonTimeStamp=*)))"

huh. jak ktoś chce cały skrypt - pisać.

eN.

netsh w windows 2o12/8 – niespodzianka

operowanie linią poleceń w windows od wieków było problematyczne. powershell stara się to uporządkować. jak jednak mawiają – przyzwyczajenia drugą naturą człowieka. osobiście uważam, że pierwszą. odpalam netsh i…

C:>netsh
netsh>inter
In future versions of Windows, Microsoft might remove the Netsh functionality
for TCP/IP.

Microsoft recommends that you transition to Windows PowerShell if you currently
use netsh to configure and manage TCP/IP.

Type Get-Command -Module NetTCPIP at the Windows PowerShell prompt to view
a list of commands to manage TCP/IP.

Visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=217627 for additional information
about PowerShell commands for TCP/IP.

OMG… z jednej strony super… z drugiej ciężko będzie się rozstać – zwłaszcza, że cmd nadal jest często niezbędne.

eN.

Hyper-v replication–konfiguracja

podczas konfiguracji Hyper-V replication można natrafić na wiele niespodzianek. teoretycznie jest to trywialne w konfiguracji – w praktyce artykuły są niepełne i wprowadzają w błąd. podstawowy jaki można znaleźć już zamieszczałem:

teraz testowałem konfigurację cluster-to-cluster i dwie ciekawostki:

 • teoretycznie usługa broker potrzebna jest na docelowym klastrze. niemniej trzeba ja zainstalować również na źródłowym – ponieważ jest tak dziwnie zaprojektowane, że będzie przedstawiać się FQDN’em CAP zasobu brokera [jego nazwą i IP]. żeby było ciekawiej – sam zasób brokera oraz obiekt CAP w AD można wyłączyć a nadal będzie działać /:
 • podczas generowania certyfikatu na replika-serwerze trzeba dodać SAN dla nazw obu węzłów klastra. czyli certyfikat musi mieć:
 • nazwę z CN dla brokera
 • nazwy wszystkich węzłów jako alternate name
 • takiego certyfikatu nie da się wygenerować makecertem – nie obsługuje alternate names. jedymym obejściem przy self-signed jest wygenerowanie certyfikatu wildcardowego.
 • jeśli na klastrze repliki będzie cert tylko z nazwą brokera, podczas konfiguracji Hyper-V replica pojawi się błąd:

  connection with the server could not be wstablished (0x00002EFD)

  HV connot connect to specified Replica server ‚<NODE-A>’. Error: A connection with the server could not be established (0x00002EFD). Verifiy that the specified server is enabled as a Replica server, allows inbound connection on port 443 and supports the same authentication scheme

  ten błąd jest dość mylący i dopiero rzut okiem do eventlogu wskazuje prawdziwy problem – brak obsługi na drugim węźle ze względu na certyfikat.

  eN.

  %d bloggers like this: