Skip to Content

IT nieuczesane.
archive

> Daily Archives: 4 lutego 2013

wyszukiwanie kont, które się nie logują

przez kilka lat używałem skryptu do wyszukiwania kont, które nie są już używane. jest w nim taki fragment:
# Get the current date
$currentDate = [System.DateTime]::Now
# Convert the local time to UTC format because all dates are expressed in UTC (GMT) format in Active Directory
$currentDateUtc = $currentDate.ToUniversalTime()
$lastLogonTimeStampLimit = $currentDateUtc.AddDays(-$MAXUSERIDLE)
$lastLogonIntervalLimit = $lastLogonTimeStampLimit.ToFileTime()

$searcher.Filter = "( &(objectCategory=person)(objectClass=user)(lastLogonTimeStamp< =$lastLogonIntervalLimit) )" $results=$searcher.findall()
i nagle, po tych kilq latach ktoś mi mówi - "ty, ale tu nie ma kont, które się w ogóle nie logowały"
UPS! /:
faktycznie - w takim wypadku lastLogonTimeStamp jest nullem a więc porównanie nie udaje się... poprawny filtr:
$searcher.Filter = "(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(|(lastLogonTimeStamp< =$lastLogonIntervalLimit)(!lastLogonTimeStamp=*)))"

huh. jak ktoś chce cały skrypt - pisać.

eN.

netsh w windows 2o12/8 – niespodzianka

operowanie linią poleceń w windows od wieków było problematyczne. powershell stara się to uporządkować. jak jednak mawiają – przyzwyczajenia drugą naturą człowieka. osobiście uważam, że pierwszą. odpalam netsh i…

C:>netsh
netsh>inter
In future versions of Windows, Microsoft might remove the Netsh functionality
for TCP/IP.

Microsoft recommends that you transition to Windows PowerShell if you currently
use netsh to configure and manage TCP/IP.

Type Get-Command -Module NetTCPIP at the Windows PowerShell prompt to view
a list of commands to manage TCP/IP.

Visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=217627 for additional information
about PowerShell commands for TCP/IP.

OMG… z jednej strony super… z drugiej ciężko będzie się rozstać – zwłaszcza, że cmd nadal jest często niezbędne.

eN.