http://rozie.blox.pl/2012/12/Jak-uruchomic-komputer-z-USB-gdy-BIOS-nie-ma.html