kilqkrotnie miałem problem – przychodzi ktoś i żąda żeby zrobić coś z kontem, którego email to …. chodzi o to, że czasem był to email, czasem alias – generalnie nie ma standardowego searcha, który potrafi to zrobić. otóż i skrypcik:

pozostaje jeszcze jeden problem… foldery publiczne, które też mogą mieć email…

eN.