Niemiecki zespół odpowiedzialny za GPO wypuścił RC drugiej wersji narzędzi do wyszukiwania konkretnych ustawień GPO. Dostępne jest ono pod adresem http://gps.cloudapp.net/. Zdecydowanie POLECAM zapoznanie się:)